گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

اثر تخم مرغ عید و سبد

کد اثر 4453
نام اثر تخم مرغ عید و سبد
نام هنرمند پریا علیمحمد پور
توضیحات در عید میتوانیم با تخم مرغ پلاستیکی و از این وسایل ها تخم‌مرغ و با کاغذ سبد آن را درست کرد
تاریخ 1397/03/18
موضوع انتخاب موضوع
سری
درس
بازدید 135
امتیاز 3