گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

اثر قطره های باران روی برگ

کد اثر 1865
نام اثر قطره های باران روی برگ
نام هنرمند پریا علیمحمد پور
توضیحات وقتی که باران می بارد قطره ها روی برگ می افتد و برگ زیبا می شود
تاریخ 1397/01/29
موضوع آزاد
سری
درس
بازدید 224
امتیاز 5