گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

اثر لهشت فیروزکوه

کد اثر 15497
نام اثر لهشت فیروزکوه
نام هنرمند فاطمه طورانیان
توضیحات متاسفانه در موقع عکسبرداری ماشین در حال حرکت بوده وعکس کمی تار شده است
تاریخ 1397/07/20
موضوع آزاد
سری
درس
بازدید 127
امتیاز 6