گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری rainy sky

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : سید یوسف فخری

استان و شهر : فارس - شیراز

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 4