گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری naeem g

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : نعیم گودرزی

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 3
کسانی که شاید بشناسید

دوستان