گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری Sh.elyasi

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : شایان الیاسی

استان و شهر : خوزستان - شوشتر

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 0

امتیاز :
کسانی که شاید بشناسید

دوستان