گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری PICASSO

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : پارسا دلشاد

استان و شهر : گیلام - اسالم

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 5