گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری Honarkade helma

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : حلما نجفی

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 7 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید

دوستان