گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری Asalbanoo

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه عباسی

استان و شهر : فارس - شیراز

مشخصات : 14 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 296