گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری Amirali.ghaemmghami

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : امیرعلی پورمهدی قائم مقامی

استان و شهر : تهران - تجریش

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 4

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید

دوستان