گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری Ali.Balout

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : علی بلوط زاده

استان و شهر : اردبیل - پارس‌آباد

مشخصات : 14 ساله

تعداد اثر هنری : 4

امتیاز : 1