گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری یک هنرمند

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : محمدطاها ذبیحی

استان و شهر : مازندران - آمل

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 15