گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری یاسمین

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : یاسمین شهسوار

استان و شهر : خراسان رضوی - مشهد

مشخصات : 15 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 13
کسانی که شاید بشناسید

دوستان