گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری یاس

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : یاسمن سروش

استان و شهر : کرمانشاه - کرمانشاه

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 10

امتیاز : 21