گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری گلِ نرگس

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه سادات میرشمس الدینی

استان و شهر : یزد - یزد

مشخصات : 9 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 46