گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری گلستان مریم

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مریم رمضانی نژاد

استان و شهر : قزوین - محمدیه

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 4

امتیاز : 12