گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری گل سرخ

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه باقری

استان و شهر : فارس - کوار

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید

دوستان