گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری کیمیا هنرمند کوچک

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : کیمیا سلیمانی

استان و شهر : خراسان رضوی - مشهد

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان