گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری کوچولوی با استعداد

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : سید محمد مهدی کریمی

استان و شهر : قم - قم

مشخصات : 5 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان