گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری کوسه در دریا

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : آرمین جعفری

استان و شهر : خراسان رضوی - مشهد

مشخصات : 8 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید

دوستان