گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری کفش دوزک

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : کیانا رضائی زهنده

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 8 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 11
کسانی که شاید بشناسید

دوستان