گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری کارگاه نمد دوزی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا ملکی

استان و شهر : خراسان جنوبی - بیرجند

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 7

امتیاز : 13
کسانی که شاید بشناسید

دوستان