گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری کاردستی های رنگارنگ

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : محدثه ترابی

استان و شهر : خوزستان - اهواز

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان