گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری ژژژژژ

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : پرنیان تقی نژاد

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 0

امتیاز :
کسانی که شاید بشناسید

دوستان