گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری پینکی پای

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : کوثر احمدی

استان و شهر : اصفهان - اصفهان

مشخصات : 14 ساله

تعداد اثر هنری : 10

امتیاز : 69