گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری پیام بهار

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : علی صفایی

استان و شهر : اصفهان -

مشخصات : 8 ساله

تعداد اثر هنری : 6

امتیاز : 8
کسانی که شاید بشناسید

دوستان