گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری پوریاg6

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : پوریا گل محمدی

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 8

امتیاز : 4