گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری هنری مهرسا

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مهرسا نیک جو

استان و شهر : گیلام - آستانه اشرفیه

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 5

امتیاز : 6
کسانی که شاید بشناسید

دوستان