گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری هنرکده بهار هنر

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا معینی

استان و شهر : اصفهان - اصفهان

مشخصات : 15 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان