گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری هنرهای صدرا

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : صدرا صفارزاده

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان