گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری هنرهای دوست داشت زهرا

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا حاجی مرادخانی

استان و شهر : کرمان - کرمان

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 3
کسانی که شاید بشناسید

دوستان