گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری هنرمنده کرمانی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : محمد حسین جدیدی

استان و شهر : کرمان - کرمان

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 4