گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری هنرمند 11 ساله

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : کوثر امامی

استان و شهر : آذربایجان شرقی - شبستر

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 6