گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری هنرمند خیلی کوچولو

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : ندا امینی

استان و شهر : کردستان - سروآباد

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 0
کسانی که شاید بشناسید

دوستان