گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری هنر های هنرمندان

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : دیلان یوسفی

استان و شهر : کردستان - مریوان

مشخصات : 14 ساله

تعداد اثر هنری : 8

امتیاز : 17