گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری هنر مند جوان مهدیا نصیری

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مهدیا نصیری

استان و شهر : آذربایجان غربی - میاندوآب

مشخصات : 14 ساله

تعداد اثر هنری : 0

امتیاز :
کسانی که شاید بشناسید

دوستان