گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری نماشی های من

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : غزل صفائیان

استان و شهر : زنجان - ابهر

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 7

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید