گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری نلی و نیکو

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مانلی خلیلی

استان و شهر : مازندران - آمل

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 5

امتیاز : 7
کسانی که شاید بشناسید

دوستان