گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری نقشینه های مهدیه

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مهدیه احدی

استان و شهر : البرز - کرج

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 3
کسانی که شاید بشناسید

دوستان