گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری نقش ونگار

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : صدرا پاکدامن

استان و شهر : خراسان رضوی - خواف

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 3