گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری نازی 87

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مهدی نازنین سادات رشیدآبادی

استان و شهر : خراسان رضوی - نیشابور

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 0
کسانی که شاید بشناسید

دوستان