گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری ناز

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه زهرا ذبحی اشکذری

استان و شهر : یزد - یزد

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 9

امتیاز : 12