گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری نارگل شاکرمی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : نارگل شاکرمی

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 5 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان