گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری میرهادی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهراسادات میرهادی

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان