گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری مونا

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مونا علی پور

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 7

امتیاز : 6
کسانی که شاید بشناسید

دوستان