گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری مولای مهربانی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا شویدی

استان و شهر : اصفهان - کاشان

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 11

امتیاز : 55
کسانی که شاید بشناسید

دوستان