گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری من میتوانم۹۱

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : حسن محمدی فریزهندی

استان و شهر : البرز - کرج

مشخصات : 7 ساله

تعداد اثر هنری : 10

امتیاز : 60
کسانی که شاید بشناسید

دوستان