گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری مرواریدی سفید

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مهدیه کریمی

استان و شهر : تهران - پیشوا

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 0
کسانی که شاید بشناسید

دوستان