گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری محیا سادات

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : آ رامش تاجمیری

استان و شهر : خوزستان - اهواز

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 18
کسانی که شاید بشناسید

دوستان