گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری محمد صادق

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : علی عبدالهیان

استان و شهر : خراسان رضوی - سرخس

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 18
کسانی که شاید بشناسید

دوستان